Community of Practice

 

15 November 2018
COP #13: Calamiteiten inzetten voor bewustwording

15 November 2018
COP #13: Calamiteiten inzetten voor bewustwording

14 februari 2019
COP #14: Toekomstbestendigheid

Klimaatadaptatie-specialisten uit
de zuidelijke Randstad komen
meer dan 4 maal per jaar bijeen om
ervaring en kennis te delen

COP's in 2019:
14 februari
verdiepende sessies
17 oktober


voor jaaroverzicht COP
Klimaatadaptatie 2018

voor
Verslag COP
Klimaatadaptatie 2017

15 November 2018
COP #13: Calamiteiten inzetten voor bewustwording

15 November 2018
COP #13: Calamiteiten inzetten voor bewustwording

15 November 2018
COP #13: Calamiteiten inzetten voor bewustwording

26 oktober 2017
COP #10
Meten en ontwerpen aan Hittestress

26 oktober 2017
COP #10
Meten en ontwerpen aan Hittestress

COP #12 : Klimaatadaptatie in de verstedelijkingsopgave

26 oktober 2017
COP #10
Meten en ontwerpen aan Hittestress

26 oktober 2017
COP #10
Meten en ontwerpen aan Hittestress

COP #11: 24 mei 2018
Hoe vertel ik het mijn wethouder?

26 oktober 2017
COP #10
Meten en ontwerpen aan Hittestress

26 oktober 2017
COP #10
Meten en ontwerpen aan Hittestress

COP #10: 26 oktober 2017
Meten en ontwerpen aan Hittestress

21 september 2017
COP #9
Ik en het Deltaplan

21 september 2017
COP #9
Ik en het Deltaplan

COP #9: 21 september 2017
Benthemplein, ZOHO
& Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

COP #8: Succesfactoren voor Klimaatadaptatie

COP #7: kansen voor klimaatadaptatie in de omgevingswet

Image is not available

donderdag 10 november : Adaptatie-update

donderdag 29 september : Burgers en Bedrijven

29 juni 2016 : klimaat en RO

20 april 2016 : Klimaatbewustzijn

18 november 2015 : Stresstest

30 sept 2015 : van je Ras, Ras, Ras

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

Community of practice Klimaatadaptatie Zuidelijke Randstad

Hartelijk welkom op de website van de community Klimaatadaptatie Zuidelijke Randstad.

De community verbindt de specialisten van gemeenten, hoogheemraadschappen en provincie in het zuidelijke deel van de Randstad rond klimaatadaptatie. We bespreken en werken samen aan de opgaven waar we in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen. En we kijken waar we meer samen aan de slag kunnen of moeten.

Op deze site kunt u zich inschrijven voor aanstaande bijeenkomsten. Ook vindt u hier de verslagen van de bijeenkomsten.