Verdiepende sessie #1: donderdag 14 maart 2019

COP-Klimaatadaptatie: Verdiepende sessie #1

donderdag 14 maart ’s middags 12:30 – 17:30
Locatie: Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

Dit jaar vormen we 4 vaste themagroepen. Door samen te werken aan een opgave kunnen we elkaars slagkracht vergroten en elkaars kennis nog beter benutten. De COP-organisatie ondersteunt deze sessies en zorgt voor locatie, begeleiding en extra kennis. OP 17 oktober komen we weer allemaal samen om de uitkomsten te delen. Ben je er 14 februari niet bij geweest en wil je graag bij één van de vier themagroepen aansluiten, dat is dit je kans!

Inschrijven

#1 Verdiepende sessie – CoP Klimaatadaptatie
Bezig met versturen

De Kernvragen voor 2019

Dit zijn de vier kernvragen die dit jaar worden behandeld:

  1. Hitte, Droogte en Bodemdaling: Hoe kan de stad voorzien in zijn eigen waterbehoefte (de stad als spons);
  2. Stresstest en Risicodialoog: Hoe gebruik je de uitkomsten van de stresstest en risicodialogen in bestaande programma’s en plannen?
  3. Klimaatadaptief inrichten en beheren openbare ruimte: Welke bouwstenen zijn bepalend voor het maken van verstandige keuzes in het klimaatadaptief beheer en onderhoud?
  4. Klimaatadaptatie Stad en Land: Welke relaties en kansen liggen er bij de klimaatadaptatie-opgaven in het landelijk en stedelijk gebied? Case Midden-Delfland met omliggende steden.

 Lees HIER meer over de geformuleerde kernvragen

Programma

12:30 13:00 Inloop en evt. lunch (graag voor opgeven)
13:00 15:00 Per themagroep kennis delen en vragen verder aanscherpen
15:00 15:30 Pauze
15:30 16:30 Per themagroep verder verdiepen en vervolg bijeenkomst bespreken.
16:30 17:00 Korte plenaire terugkoppeling van vorderingen per themagroep
17:00 17:30 Borrel

De COP-opzet voor 2019 is veranderd!

Tussen 14 februari en 17 oktober gaan we in themagroepen vier keer bij elkaar komen om de kernvragen uit te zoeken. De COP-organisatie zorgt voor locatie, een begeleider en wanneer er kennis van buiten nodig is, organiseren we dat!
donderdag 17 oktober is de presentatie van de deelgroepen in een grote COP-bijeenkomst.

 Lees HIER meer over de nieuwe opzet