Bijeenkomst 14 februari 2019

Bron: Anabella Meijer

COP #14: Jouw klimaatadaptief 2019

donderdag 14 februari gingen we met elkaar op zoek naar de belangrijkste vragen die we in vier themagroepen gaan uitzoeken dit jaar.

De discussies rond klimaatadaptatie zijn in de afgelopen drie jaar sterk veranderd. Wij zien in de COP duidelijk een verschuiving van verkenning van de opgave naar het concreet maken van projecten en uitvoering. Er is nu meer behoefte aan verdieping op specifieke onderwerpen.

Presentaties

Presentatie Florian Boer: 20190214_COP-klimaatadaptatie_Urbanisten-pres_lq

Dagprogramma COP#14: Presentatie 14 februari

De Kernvragen voor 2019

Binnen de volgende vier thema’s zijn kernvragen benoemd. Die vragen zijn het uitgangspunt voor de themagroepen van dit jaar 2019:

  • Door deze zomer vraagt hitte, droogte en bodemdaling steeds meer aandacht. Dit zijn onderwerpen waar meer kennis en -uitwisseling op nodig is en nieuwe oplossingsrichtingen op ontwikkeld moeten worden.
  • De meeste organisaties zijn bezig met het uitwerken van de stresstest en het opzetten de risicodialoog. Door het delen van ervaringen kunnen we de slagkracht vergroten en samen versnellen naar een klimaatadaptieve regio.
  • Het klimaatadaptief inrichten en beheren van openbare ruimte: Welke ervaringen met klimaatadaptieve toepassingen zijn er opgedaan? Hoe maken we klimaatadaptatief inrichten onderdeel van “common practice”?
  • Klimaatadaptatie stad en land. Naast een stedelijke opgave ligt er ook een klimaatopgave in het landelijk gebied. Die verschillen van elkaar, maar kunnen elkaar misschien ook aanvullen. Bij welke opgaven van de stad kan het land een rol spelen, en andersom kan de stad een rol spelen bij de opgaven van het groene agrarische gebied?

 Lees HIER meer over de geformuleerde kernvragen (beschikbaar na 21 feb)

De COP-opzet voor 2019 is veranderd!

Tussen 14 februari en 17 oktober gaan we in themagroepen ongeveer drie keer bij elkaar komen om de kernvragen uit te zoeken. De COP-organisatie zorgt voor datums, locatie, een begeleider en wanneer er kennis van buiten nodig is, organiseren we dat!

donderdag 17 oktober is de presentatie van de deelgroepen in een grote COP-bijeenkomst.

 Lees HIER meer over de nieuwe opzet